Starší zprávy ( archiv aktualit z úvodní stránky ) :

20.12.2012 Všem uživatelům a příznivcům našich systémů přejeme klidné svátky a vše dobré do nového roku 2013.
16.12.2012 Moderní katalog Carmen za akční ceny pro menší knihovny, informujte se prosím mailem.
10.12.2012 Veřejné knihovny v Rožňavě a Košicích se rozhodly pro knihovní systém Clavius SQL.
10.11.2012 Spustili jsme webové stránky nového knihovního systému Tritius.
01.11.2012 Snížili jsme cenu SQL příplatku o 50%, projeví se to i na nižší ceně update v roce 2013 !
22.10.2012 Městská knihovna Chrudim přešla na knihovní systém Clavius SQL s formátem MARC21.
13.09.2012 Naše firma vystavovala na konferenci Knihovny současnosti 2012, konané tentokrát v Pardubicích.
10.09.2012 Spuštěn ostrý provoz našeho řešení RFID technologie v nové budově Městské knihovny Děčín.
20.08.2012 Finišujeme s přípravou aplikace webového katalogu pro mobilní telefony nazvanou Smartkatalog.
17.07.2012

V sekci technické podpory jsme zveřejnili popis instalace nutný pro spouštění Clavia síťově z dalších PC.

07.07.2012 Pět velkých veřejných knihoven Žilinského kraje přešlo na Clavius SQL s MARC21.
30.06.2012 Je k dispozici možnost provádět revizi fondu v místech bez PC a sítě pomocí scanneru s pamětí CIPHERLAB.
15.06.2012 Aktuální verze označená 5.50 knihovního systému Clavius byla dána do distribuce.
25.05.2012

Naše firma vystavovala na Mezinárodní konferenci INFORUM 2012.

16.05.2012 Probíhá tradiční jarní setkání servisních bodů tentokrát na Vysočině.
02.04.2012 Knihovna města Ostravy přešla na formát MARC21 v rámci systému Clavius SQL.
20.03.2012 Připravujeme novou možnost komunikace čtenáře s katalogem knihovny pomocí mobilních telefonů.
24.02.2012 Knihovní systém Clavius je nově lokalizovaný do anglického jazyka.
26.01.2012 Začíná implementace knihovního systému Clavius SQL v pěti veřejných knihovnách Žilinského kraje.
30.12.2011 Do nového roku 2012 přejeme všem uživatelům a spolupracovníkům hodně úspěchů a zdraví.
20.12.2011 Úspěšně skončila první část implementace nového knihovního systému pro Národní památkový ústav.
21.11.2011 Žilinský samosprávny kraj vybral pro automatizaci pěti velkých veřejných knihoven kraje knihovní systém Clavius SQL.
15.11.2011 Zástupce naší firmy se účastnil semináře sdružení SKAT věnované tvorbě předmětových hesel.
20.10.2011 Proběhlo tradiční podzimní odborné setkání servisních bodů knihovních systémů firmy LANius.
03.10.2011 Zveřejňujeme dokument popisující možnost dočasného skrývání nově zkatalogizovaných svazků ve WWW katalogu.
15.09.2011 Akademie múzických umění v Praze spustila knihovní systém Clavius SQL s formátem MARC21.
01.09.2011 Knihovna Slezské univerzity v Opavě spustila knihovní systém Clavius SQL s formátem MARC21.
27.08.2011 V knihovnách na územních pracovištích Národního památkového ústavu (NPÚ) začala implementace nového systému. 
20.08.2011 Zprovoznili jsme první katalog Carmen na Slovensku pro Trenčianský samosprávny kraj.
15.06.2011 Aktuální verze označená 5.30 knihovního systému Clavius byla dána do distribuce.
25.05.2011 Knihovna Slezské univerzity v Opavě se rozhodla implementovat knihovní systém Clavius SQL.
13.05.2011 Počet našich WWW katalogů dosáhl čísla 1000 ( jsou tam odkazovány jen katalogy veřejně přístupné a funkční v posledním měsíci ).
10.04.2011 Zveřejnili jsme odkaz na nové webové fórum, do kterého je třeba se ale nejprve zaregistrovat.
07.04.2011 Proběhla 15. výroční schůze sdružení uživatelů systémů LANius - SKAT.
04.04.2011 Připravujeme novou možnost komunikace s námi - webové fórum.
15.03.2011 Knihovny v rámci Moravského zemského archivu v Brně přešly na společný systém Clavius REKS.
05.02.2011 Upraven výpůjční protokol pro možnost získání údajů pro soutěž Čtenář roku 2011.
31.01.2011 Podrobnosti o získávání nových verzí (update) systému Clavius jsou popsány v novém dokumentu zde.
22.12.2010 Všem uživatelům a příznivcům našich systémů přejeme klidné svátky a vše dobré do nového roku 2011.
15.12.2010 Knihovny v rámci Moravského zemského archivu v Brně se rozhodly používat společný systém Clavius REKS.
10.12.2010 O novém katalogu Carmen jsou k dispozici dva nové články v online časopisech: Ikaros a Inflow.
08.12.2010 V zasedací místnosti NK Praha proběhl seminář o webovém katalogu Carmen.
13.10.2010 Proběhlo tradiční podzimní odborné setkání servisních bodů knihovních systémů firmy LANius.
01.10.2010 Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze přešla na knihovní systém Clavius SQL a používá formát MARC21.
23.09.2010 Knihovna Národního technického muzea v Praze přešla na knihovní systém Clavius SQL a používá formát MARC21.
15.09.2010 Vystavovali jsme naše produkty na Konferenci Knihovny současnosti v Seči u Chrudimi
08.09.2010 Zástupce firmy se zúčastnil celostátního semináře knihoven muzeí a galerií a prezentoval nové možnosti systému Clavius.
18.08.2010 Ve čtvrtek 19.8. nepůjde v sídle firmy elektřina od 7.00 do 12.00 a proto nebude fungovat telefonní ani emailová hotline. Všem se omlouváme a děkujeme za pochopení.
05.07.2010 Nový katalog Carmen jsme instalovali již na deseti knihovnách v ČR.
20.06.2010 Aktuální (jarní) verze knihovního systému Clavius byla dána do distribuce.
18.05.2010 Proběhlo tradiční jarní setkání servisních bodů tentokrát v Ústí nad Labem.
10.05.2010 Krajská knihovna Vysočiny přešla na formát MARC21 v rámci knihovního systému Clavius SQL.
09.04.2010 Začala implementace systému Clavius SQL pro knihovnu Národního technického muzea v Praze.
19.03.2010 Knihovní systém Clavius lokalizovaný do polského jazyka používá v Polsku první veřejná knihovna.
12.03.2010 Zastoupení Evropské komise v Praze používá ve svém informačním centru knihovní systém Clavius SQL.
22.02.2010 Všechny části knihovního systému Clavius lze provozovat i pod operačním systémem Microsoft Windows 7.
19.02.2010 Využíváte-li ve WWW katalogu Clavius automatické zobrazení obálek knih ze serveru www.obalkyknih.cz, můžete se v tomto novém dokumentu dočíst i o řešení zobrazování chybné obálky.
26.01.2010 Vylepšili jsme zobrazení statistik WWW katalogu, více viz dokument o statistikách od roku 2009.
04.01.2010 Vydali jsme neplánovanou opravu našeho staršího systému LANius, doporučujeme provést update.
21.12.2009 Firma LANius s.r.o. přeje všem uživatelům klidné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2010.
08.12.2009 Knihovna Petra Bezruče v Opavě zveřejnila na svých stránkách testovací provoz nového katalogu OPAC 2.0.
04.12.2009 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přechází na knihovní systém Clavius SQL.
11.11.2009 Staromestská knižnica v Bratislavě přešla na knihovní systém Clavius SQL ze systému DAIMON.
05.11.2009

Ocenění úspěšné implementace systému Clavius v soutěži Global Awards for Excellence in BPM & Workflow 2009.

01.11.2009 Již jsou stanoveny zaváděcí ceny nového modulu elektronického katalogu OPAC 2.0 (projekt Carmen).
10.10.2009 V sekci doporučená technika je uvedena informace o použití operačního systému Microsoft Windows 2008.
29.09.2009 Vytvořili jsme novou stránku popisující možnost použití jiných identifikačních průkazů čtenářů ve výpůjčním protokolu.
17.09.2009 Krajské knihovně ve Zvolenu proběhl historicky první celoslovenský seminář uživatelů knihovního systému Clavius.
25.08.2009 knihovně VFU byl v rámci systému Clavius zprovozněn i samoobslužný přístroj na půjčování dokumentů tzv. SelfCheck od firmy 3M.
14.07.2009 Knihovna Veterinární a farmaceutické univerzity Brno přešla na knihovní systém Clavius SQL s interním formátem MARC21.
12.06.2009 Na konferenci Knihovny současnosti jsme představili vlastnosti nového WWW katalogu knihovního systému Clavius.
02.06.2009 V naší nabídce je nový server protokolu Z39.50. Ceny i tohoto modulu již reflektují velikost fondu knihovny.
20.05.2009 Chcete-li přizpůsobit design Vašeho WWW katalogu Clavius svým stránkám nebo jej inovovat, klikněte zde.
14.05.2009 Proběhlo tradiční jarní setkání servisních bodů s cílem předvést a proškolit novinky v systému Clavius.
30.04.2009 Vystavovali jsme slovenskou verzi systému Clavius na Sympóziu INFOS 2009 ve Staré Lesné.
22.04.2009 Zástupce firmy LANius se účastnil konference ELAG2009 v Bratislavě.
30.03.2009 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno si vybrala knihovní systém Clavius SQL do své univerzitní knihovny.
12.03.2009 Firma LANius s.r.o. je jedním z hlavních partnerů letošního ročníku oblíbené knihovnické akce Noc s Andersenem.
24.02.2009 Konkrétním uživatelům jsme rozeslali mail o možnosti předplacení nových verzí (update) knihovního systému Clavius.
30.01.2009 Vytvořili jsme novou stránku popisující možnosti získání nové verze knihovního systému Clavius přes Internet.
19.01.2009 Doplnili jsme dokument o statistikách pro rok 2009, doporučujeme kvůli nim používat novou verzi výpůjčního protokolu, více v dokumentu.
05.01.2009 Slovenské knihovny používající Clavius přešly bez problémů na plnou podporu měny EURO.
20.12.2008 Kolektiv firmy LANius přeje všem uživatelům našich knihovních systémů šťastné Vánoce a vše nejlepší v roce 2009.
09.11.2008 Aktualizovali jsme postup, jak zprovoznit WWW katalog nad IIS7 ve Windows Vista a 2008, na jeho konci je nově návod na spuštění v 64-bitových Windows 2008.
04.11.2008 Knihovní systémy Clavius i LANius umožňují počítat nové statistické údaje pro rok 2009. Více viz nový dokument.
13.10.2008 V pondělí a úterý 13.10. a 14.10. pořádáme podzimní setkání servisních bodů a bude podstatně omezen provoz telefonní horké linky. Omlouváme se všem uživatelům.
17.09.2008 Naše účast na konferenci Knihovny současnosti 2008 v Seči byla korunována vítězstvím v anketě účastníků. Děkujeme.
15.09.2008 V dokumentu o regionálním knihovním systému Clavius REKS přibyl odkaz na nový popis implementace Clavius REKS v krajské knihovně.
01.09.2008 Knihovna Ministerstva zahraničních věcí ČR přešla na knihovní systém Clavius s interním formátem MARC21.
21.08.2008 Informace o možnosti přechodu na interní formát MARC21 v rámci katalogizačních modulů knihovního systému Clavius najdete zde.
27.06.2008 Nová verze systému Clavius označená 5.01 jde do distribuce. Doporučujeme k prohlédnutí seznam hlavních novinek katalogizace a výpůjčního protokolu.
27.05.2008 V Brně proběhlo dvoudenní jarní setkání autorizovaných servisních bodů s cílem představit chystanou verzi systému Clavius.
20.05.2008 Instalace WWW katalogu pro operační systém Windows Vista ( IIS 7 ) je podrobně popsána zde.
08.04.2008 Aktivně jsme se účastnili semináře sdružení SKAT konaného v NK ČR na téma přispívání do souborného katalogu ČR.
02.04.2008 Knihovna Ministerstva zahraničních věcí ČR bude přecházet na knihovní systém Clavius formou outsourcingu.
26.03.2008 Zástupce naší firmy se účastnil jednání v NK ČR o návrhu národního řešení sběru obálek, anotací a obsahů dokumentů.
25.02.2008 V sekci technická podpora systému Clavius je nový dokument popisující základy používání výpůjčního protokolu.
20.02.2008 Rozeslali jsme informační maily o placení update systému Clavius pro rok 2008 těm knihovnám, které mají Clavius déle než 5 let nebo jim předplacený update vypršel.
17.01.2008 V souvislosti s přispíváním do souborného katalogu ČR doporučujeme provést update systému Clavius a zároveň upozorňujeme na nový dokument Hlavní chyby v datech při exportu do SK, který budeme průběžně aktualizovat.
02.01.2008 V oblasti servisu knihovních systémů LANius a Clavius došlo k úpravě ceníku servisu pro rok 2008.
21.12.2007 Firma LANius s.r.o. přeje všem uživatelům našich knihovních systémů šťastné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
11.12.2007 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene přešla z LIBRISu na knihovní systém Clavius SQL MARC21.
05.12.2007 Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne přešla na knihovní systém Clavius SQL jako základ krajského systému Clavius REKS. Knihovna používá formát ukládání dat MARC21.
20.11.2007 Od ledna 2008 bude v platnosti nový ceník servisu, hlavní změnou je zvýšení hodinové sazby v úrovni I.
08.11.2007 V Plzni proběhlo tradiční dvoudenní podzimní setkání servisních bodů knihovních systémů firmy LANius.
02.11.2007 Knihovna Václava Havla používá knihovní systém Clavius, který jí poskytla naše firma LANius s.r.o.
23.10.2007 Zástupce firmy LANius se zúčastnil semináře SKATNK na téma přispívání do SK ČR (Caslin).
22.10.2007 Městská knihovna Hodonín přešla hladce na knihovní systém Clavius SQL.
02.10.2007 Současná verze Clavius 5.0 při nasazení varianty MySQL vyžaduje tento SQL server ve verzi 5.0. Končí podpora starších verzí MySQL 4.x.
25.09.2007 V sekci technické podpory je nový dokument popisující export dat pro souborný katalog ČR budovaný NK ČR.
12.09.2007 Konference Knihovny současnosti v Seči u Chrudimi byla místem, kde tradičně proběhla prezentace našeho knihovního systému Clavius a zároveň jsme informovali odbornou veřejnost o chystaných změnách při tvorbě souborného katalogu SKAT a ANSKAT.
28.08.2007 Regionální knihovní systém Clavius REKS využívají knihovny v následujících regionech: Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Milevsko, Opava, Pelhřimov, Prachatice, Litoměřice, Sokolov, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště ( k 30.8. používá licenci REKS celkem 185 malých obecních knihoven ).
06.08.2007 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem zahájila ostrý provoz v systému Clavius SQL s interním formátem MARC21.
27.07.2007 Muzeum východních Čech v Hradci Králové vystavuje svou část převedené báze starých tisků pana Jarého v knihovním systému Clavius.
16.07.2007 Knihovna společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. začala používat knihovní systém Clavius SQL.
14.07.2007 Nová verze systému Clavius označená 5.0 je vyvíjena a provozována v prostředí Microsoft Visual FoxPro 9.0. Síťový disk, z kterého jsou moduly Clavia spouštěny, musí nově podporovat dlouhá jména souborů ! Pozor tedy např. máte-li starší Novell.
06.06.2007 Firma LANius uspořádala v Praze dvoudenní intenzivní školení pro správce systému Clavius.
10.05.2007 Knihovní systém Clavius je možné provozovat na novém operačním systému Windows Vista, byl zde vyzkoušen i modul WWW katalog ( v IIS7 ).
22.04.2007 Odborná knihovna firmy Lovochemie a.s. implementuje knihovní systém Clavius.
04.04.2007 Zveřejnili jsme novou stránku o možnostech odesílání SMS z obou našich knihovních systémů.
20.03.2007 Rozběhla se implementace knihovního systému Clavius SQL v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, termín ostrého přechodu je stanoven na začátek srpna 2007.
05.03.2007 Městská knihovna Tábor přešla na SQL verzi systému Clavius využívající databázi MySQL 5.
28.02.2007 V ceníku systému Clavius je nově uvedena dvojice modulů nového komunikačního protokolu OAI-PMH. Více informací zde.
14.02.2007 Servis knihovního systému Clavius formou vzdálené správy bude nově poskytován jen pro servisní úrovně II. a III. viz ceník servisu.
16.01.2007 Městská knihovna Znojmo přešla na knihovní systém Clavius SQL pracující nad databází Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.
10.01.2007 V sekci technická podpora systému Clavius je nový dokument popisující jak jednoduše pracovat s modulem katalogizace.
07.01.2007 Do distribuce byla uvolněna nová verze systému LANius 3.70 obsahující podporu nových 13-ti místných ISBN.
03.01.2007 Městská knihovna v Přerově přešla hladce na knihovní systém Clavius SQL pracující s Linux databází MySQL verze 5 a to zejména díky správci sítě Pavlovi Cimbálníkovi.
23.12.2006 Všem návštěvníkům našich stránek přejeme klidné vánoce a úspěšný rok 2007.
11.12.2006 Na serveru Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius jsou aktualizované vzorové projekty pro grantový program VISK Ministerstva kultury ČR pro rok 2007.
04.12.2006 Do distribuce byla uvolněna nová verze systému Clavius označená 4.55. Více viz popis novinek.
27.11.2006 Státní okresní archivy Semily, Liberec, Jablonec n. Nisou a Česká Lípa vytvořily společný WWW katalog jejich knihoven.
15.11.2006 Pražskou botanickou zahradou byl zveřejněn WWW katalog rostlin Florius využívající knihovní systém Clavius.
12.11.2006 V rámci upravených webových stránek naší firmy je nový interaktivní ceník s možností kalkulace ceny licence.
02.11.2006 Knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava přešla na knihovní systém Clavius SQL pracující s Linux databází MySQL verze 5.
20.10.2006 Pro malé knihovny doporučujeme možnost vytvoření webové prezentace zdarma.
10.10.2006 Při nákupu licence pro školy systému Clavius je nyní cenově zvýhodněn převod dat z informačního systému Bakalář.
02.10.2006 Městská knihovna Havířov přešla na knihovní systém Clavius SQL pracující s Linux databází MySQL verze 5.
29.09.2006 Počet knihoven používajících náš WWW katalog přesáhl 300, nad jejich seznam jsme přidali rychlou navigaci.
15.09.2006 Pro nákup spotřebního materiálu pro naše knihovní systémy doporučujeme: INFOC a Biblioshop.
13.09.2006 Na konferenci Knihovny současnosti 2006 v Seči jsme prezentovali nové možnosti systému Clavius. Zejména odkazy na encyklopedii Wikipedia a novou tiskárnu pro výpůjční protokol.
12.09.2006 Firma LANius se zúčastnila dvoudenní vývojářské konference Microsoft Visual FoxPro DevCon 2006.
04.09.2006 Knihovna památníku písemnictví na Moravě v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě vystavila své první záznamy v katalogu systému Clavius.
25.08.2006 Proběhla implementace knihovního systému Clavius v nově vzniklé Městské knihovně Karlovy Vary.
25.07.2006 Tento web je nově možné prohledávat pomocí služby Google, viz poslední volba v horním menu.
19.07.2006 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem si vybrala nový knihovní systém - Clavius SQL.
17.06.2006 Firma LANius s.r.o. oslavila 10 let svého působení slavnostní plavbou po Vltavě. Zde najdete podrobnosti a fotografie.
05.06.2006 Knihovna města Ostravy přešla ze systému KPWin na Clavius SQL včetně dvou velkých poboček připojených ONLINE.
25.05.2006 Naše firma vystavovala své hlavní produkty na mezinárodní konferenci INFORUM v Praze.
17.05.2006 Proběhlo tradiční jarní setkání servisních bodů našich dvou knihovních systémů, tentokrát v Litoměřicích.
03.05.2006 V sekci technická podpora systému Clavius je nový dokument popisující jak správně pracovat s modulem revize. Dokument obsahuje i odpovědi na nejčastější otázky k revizi.
25.04.2006 Zástupce firmy LANius se účastní výroční členské schůze sdružení SKAT.
10.04.2006 Souborný katalog článků byl převeden do databáze MySQL 5.0 a rychlost vyhledávání se podstatně zvýšila viz JIB.
03.04.2006 Odborná knihovna Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě přešla na knihovní systém Clavius SQL.
28.03.2006 Pokračuje testovací provoz nového webkatalogu na Linux serveru příspěvkové organizace Zařízení vzdělávání a služeb (ZVaS).
20.03.2006 Hledáme nového implementátora Clavia a zároveň servisního technika pro Prahu. ( 5/2006 byl přijat )
10.03.2006 Zveřejňujeme pozvánku na regionální setkání uživatelů systémů LANius/Clavius konané 29.3.2006 v Břeclavi.
27.02.2006 Začala implementace knihovního systému Clavius v Knihovně města Ostravy.
15.02.2006 Počet knihoven, které vystavují své fondy pomocí našeho webového rozhraní dosáhl počtu 250, viz přehled.
10.02.2006 Nové verze původního systému LANius nebudou od letošního roku 2006 předpláceny. Nová verze LANia bude k dispozici pouze v případě nutnosti zapracování významných změn např. v knihovnické komunikaci či legislativě.
06.02.2006 Regionální knihovní systém Clavius REKS používají první knihovny v okresech : Havlíčkův Brod, Uherské Hradiště, Jindřichův Hradec a Litoměřice.
25.01.2006 Městská knihovna Most přešla na knihovní systém Clavius.
18.01.2006 Hledáme nového programátora v objektovém vývojovém prostředí Microsoft Visual FoxPro, zájemci se mohou hlásit mailem ( 5/2006 byl přijat ).
15.01.2006 Začala implementace knihovního systému Clavius v lékařské knihovně fakultní nemocnice Ostrava.
10.01.2006 Ve dnech 23.-24.1. plánujeme v Praze dvoudenní školení pro nové správce systému Clavius.
07.12.2005 Městská knihovna Benešov přešla na knihovní systém Clavius.
05.12.2005 Na stránkách sdružení SKAT jsou k dispozici aktualizované vzorové projekty.
01.12.2005 Pro SQL variantu systému Clavius doporučujeme nový Microsoft SQL server 2005 Express, který je zdarma !!
29.11.2005 Městská knihovna Jihlava přešla na knihovní systém Clavius SQL variantu včetně dvou poboček.
21.11.2005 Úspěšně pokračuje spouštění Clavia na pobočkách místní knihovny v nejlidnatější části Bratislavy - Petržalce.
14.11.2005 Rozšířili jsme nabídku scannerů čárových kódů v našem ceníku o dva nové typy značky Cipherlab.
07.11.2005 Připojení knihoven na Internet přes PIK konečně umožňuje využít terminálový přístup a Z39.50 klienta !! Více zde.
04.11.2005 Městská knihovna Rokycany přešla na knihovní systém Clavius s databází Microsoft SQL server 2005 Express.
02.11.2005 Na semináři regionálních knihoven v Pardubicích jsme prezentovali Clavius REKS.
17.10.2005 V Trutnově proběhlo další setkání servisních bodů knihovních systémů LANius a Clavius.
13.10.2005 Městská knihovna v Rakovníku přešla na knihovní systém Clavius.
04.10.2005 Nabízíme vám možnost stažení časově omezené demoverze knihovního systému Clavius.
14.09.2005 Na knihovnické konferenci Knihovny současnosti v Seči jsme prezentovali řadu novinek včetně napojení systému Clavius na samoobslužný PC pro výpůjčky (Selfcheck) od firmy 3M.
07.09.2005 Na semináři muzejních knihoven v Brně jsme prezentovali nové vlastnosti systému Clavius, zejména podporu znaků UNICODE.
31.08.2005 Městská knihovna v Klatovech přešla v hlavní budově na knihovní systém Clavius.
28.08.2005 Licence regionálního knihovního systému Clavius REKS je možné zakoupit bez výpůjčního protokolu za 50% ceníkové ceny.
25.08.2005 Městská knihovna ve Svitavách přešla na knihovní systém Clavius.
23.08.2005 Městská knihovna v Berouně přešla na knihovní systém Clavius.
22.08.2005

Městská knihovna Blansko přešla ze systému Koniáš na knihovní systém Clavius.

19.08.2005 WWW katalog může nově fungovat i nad WWW serverem Apache pro Windows, více zde na konci.
08.08.2005 Městská knihovna v Třebíči přešla na systém Clavius včetně dvou ONLINE připojených poboček.
02.08.2005 Sdružení uživatelů SKAT zveřejnilo pozvánky na dvě odborná školení pro uživatele našich systémů.
25.07.2005 Knihovna města Plzně přešla v hlavní budově na knihovní systém Clavius.
18.07.2005 Městské knihovny Sokolov a Mariánské Lázně přešly na knihovní systém Clavius.
07.07.2005 Začala implementace knihovního systému Clavius pro Městskou knihovnu Blansko.
29.06.2005

Městská knihovna Česká Lípa přešla na knihovní systém Clavius.

27.06.2005

Krajské knihovně Ľudovíta Štúra ve Zvoleně jsme prezentovali plně slovenskou verzi knihovního systému Clavius.

15.06.2005

Upozorňujeme na nový přepracovaný ceník Regionálního knihovního systému Clavius REKS.

10.06.2005

Do distribuce byla oficiálně uvolněna novější verze knihovních systémů LANius i Clavius ( verze 4.20, viz popis novinek  ).

02.06.2005

Městská knihovna Luhačovice (okres Zlín) přešla na knihovní systém Clavius ze systému KPSYS.

31.05.2005

V Bratislavě v sídle partnerské firmy COMPEKO CS s.r.o jsme podrobně předvedli slovenskou verzi Clavia včetně ukázkové konverze dat ze systému LIBRIS.

30.05.2005

Získali jsme aktuální informace o Programu internetizace knihoven (PIK), uzávěrka přihlášek na připojení k Internetu je 30.6.2005.

26.05.2005

Na mezinárodní konferenci INFORUM v Praze jsme prezentovali například tyto novinky systému Clavius : podpora ukládání znaků v UNICODE a implementace formátu MARC21.

18.05.2005

V Ostrově nad Ohří se konalo tradiční jarní dvoudenní setkání servisních bodů z celé ČR.

05.05.2005

Za účasti zástupce firmy LANius s.r.o. proběhla výroční členská schůze sdružení SKAT v Praze.

28.04.2005

Firma LANius s.r.o. prezentovala slovenskou verzi systému Clavius na knihovnické konferenci INFOS 2005.

12.04.2005

V Břeclavském školícím středisku firmy CC System proběhlo školení nových servisních bodů.

04.04.2005

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana přešla kompletně ve všech provozech na SQL verzi knihovního systému Clavius. Náročný převod ze systému Rapid Library byl realizován vlastními silami za necelé 3 měsíce.

21.03.2005

Do 30.11.2005 platí pro uživatele systému LANius sleva 50% při nákupu systému Clavius. Po tomto datu bude poskytována 30% sleva. Více informací zde.

02.03.2005

Městská knihovna Litvínov úspěšně přešla na knihovní systém Clavius.

28.02.2005

V rámci Jednotné informační brány JIB je nově ONLINE dostupná databáze článků časopisů sdružení SKAT.

15.02.2005

Microsoft uvádí na trh novou verzi vývojového nástroje Visual FoxPro 9.0, která obsahuje řadu vylepšení, zejména v oblasti tiskových výstupů.

10.02.2005

Firma LANius s.r.o. uzavřela rámcovou distributorskou smlouvu s firmou 3M Česko s.r.o. v oblasti systémů pro kontrolu a manipulaci fondu knihoven.

15.01.2005

Současná verze Clavius 4.0 zavádí definitivní podobu licenčních klíčů po úspěšném testování v praxi.

05.01.2005

Počet uživatelů knihovního systému Clavius v ČR překročil 500 instalací, z toho 23 instalací SQL varianty.

16.12.2004

Knihovní systém Clavius byl instalován v Městské knihovně Orlová včetně převodu dat ze systému DaWinci.

10.12.2004

Instalace a servis knihovního systému ve Slovenské republice bude od ledna 2005 zajišťovat také firma Compeko CS, s.r.o.

06.12.2004

Odborná knihovna České geologické služby Praha implementovala knihovní systém Clavius včetně náročného převodu dat.

30.11.2004

Slovenská firma MATADOR a.s. Púchov automatizuje svoji odbornou knihovnu pomocí plně lokalizované verze systému Clavius.

18.11.2004

Na webových stránkách Sdružení SKAT jsou vystaveny ke stažení vzorové projekty VISK3.

15.11.2004

Městská knihovna Frýdek-Místek úspěšně přešla na knihovní systém Clavius.

10.11.2004

Zveřejňujeme aktualizovaný materiál obsahující informace pro tvorbu grantových projektů v rámci programu VISK.

01.11.2004

Zveřejňujeme odkaz na formulář pro vytvoření profilu v rámci Jednotné informační brány JIB.

29.10.2004

Městská knihovna Břeclav implementovala knihovní systém Clavius včetně 4 poboček připojených ONLINE.

22.10.2004

Proběhlo tradiční podzimní setkání autorizovaných servisních bodů v Břeclavi ve školícím středisku firmy CC system.

13.10.2004

Začal testovací provoz regionálního knihovního systému Clavius REKS v malé knihovně Kyjov okres Havlíčkův Brod.

29.09.2004

V sekci technické podpory Clavia je nová stránka Vybranné položky ceníku Microsoft SELECT.

15.09.2004

Naše firma představila na odborné konferenci Knihovny současnosti 2004 regionální knihovní systém Clavius REKS.

05.09.2004

Městská knihovna Chodov úspěšně přešla na knihovní systém Clavius.

02.09.2004

Byl zahájen provoz knihovního systému Clavius na čtyřech městských pobočkách v Uherském Hradišti.

19.08.2004

Městská knihovna v Přerově implementovala knihovní systém Clavius včetně 4 poboček připojených ONLINE.

16.08.2004

Městská knihovna Děčín přešla v hlavní budově a 2 pobočkách na knihovní systém Clavius.

09.08.2004

Knihovna Jana Drdy Příbram úspěšně přešla na knihovní systém Clavius.

15.07.2004

V sekci technické podpory Clavia je nová stránka popisující některé zkušenosti s Windows 2003.

12.07.2004

Městská knihovna v Trutnově úspěšně přešla na knihovní systém Clavius.

07.07.2004

Městská knihovna v Českém Krumlově přešla na knihovní systém Clavius včetně městských poboček připojených ONLINE.

29.06.2004

Knihovna Ministerstva financí Slovenské republiky v Bratislavě přešla na slovenskou verzi knihovního systému Clavius.

22.06.2004

Zástupci firmy prezentovali technické vlastnosti systému Clavius na mezinárodním semináři Visual FoxPro DevCon v Praze.

15.06.2004

V sekci dokumentů je nová stránka popisující možnost OFF-LINE vystavení vašich dat na Internetu.

17.05.2004

Byla uvolněna do distribuce SQL varianta knihovního systému Clavius pro databázi MySQL na platformách Windows a Linux.

12.05.2004

Městská knihovna v Kutné Hoře úspěšně přešla na knihovní systém Clavius.

28.04.2004

V Olomouci proběhlo setkání servisních bodů včetně předání nových verzí obou našich systémů do závěrečného testování.

23.03.2004

Zveřejňujeme stanovisko naší firmy k problematice tvorby záhlaví jmenných autorit pro přístupové rejstříky.

12.03.2004

Knihovna B. Němcové Domažlice úspěšně přešla na knihovní systém Clavius.

10.03.2004

Nové verze knihovního systému LANius a Clavius budou jako tradičně dostupné koncem května 2004.

05.03.2004

Knihovna K. H. Máchy Litoměřice úspěšně přešla v hlavní budově na knihovní systém Clavius varianta SQL.

02.03.2004

Za účasti zástupců firmy LANius proběhly dva odborné semináře, které organizovalo sdružení SKAT.

23.02.2004

Knihovna města Olomouce přešla hladce na knihovní systém Clavius včetně rozsáhlého fondu AV médií a hudebnin.

10.02.2004

V sekci dokumentů je nová stránka popisující novinky aktuální verze knihovního systému Clavius.

31.01.2004

V sekci dokumentů jsou nové stránky popisující možnosti dálkového servisu a bezpečnost připojení k Internetu.

15.12.2003

Od ledna 2004 přechází vývoj Clavia na nejnovější verzi databázového prostředí : Visual FoxPro 8.0

01.12.2003

Zveřejňujeme ceník servisu knihovních systémů pro následující rok 2004.

27.11.2003

Městská knihovna Louny přešla na knihovní systém Clavius včetně rozsáhlého fondu AV médií a elektronických zdrojů.

14.11.2003

Na veletrhu Bibliotéka v Bratislavě byla poprvé představena kompletní slovenská verze knihovního systému Clavius.

29.10.2003

Zveřejňujeme aktualizovaný materiál obsahující informace pro tvorbu grantových projektů v rámci programu VISK.

20.10.2003

Zveřejňujeme naše stanovisko ke změně sazby DPH pro software od 1.1.2004.

10.10.2003

Počet instalací knihovního systému Clavius překonal hranici 250 instalací a je pravděpodobné, že do konce roku překročí počet 300 instalací.

29.09.2003

Uvolněna SQL varianta knihovního systému Clavius pro databázový stroj Oracle 9i.

17.09.2003

Naše firma během konference Knihovny současnosti prezentovala své hlavní produkty - knihovní systémy a nabídla všem účastníkům občerstvení v podobě kvalitní černé kávy "LANius".

10.09.2003

Modul WWW katalog obou našich knihovních systémů lze provozovat na Windows Server 2003 a IIS 6.0

09.09.2003

Knihovna Úřadu Vlády ČR začala úspěšně implementovat knihovní systém Clavius.

29.07.2003

Knihovna Kroměřížska přešla na knihovní systém Clavius. Rozsahem implementovaných modulů se jednalo o jeden z nejrozsáhlejších převodů.

15.07.2003

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích přešla na knihovní systém Clavius včetně jedné ONLINE připojené pobočky.

10.07.2003

Proběhlo jednání naší firmy se zástupci firmy ORACLE Czech ohledně možností nákupu databáze Oracle 9i pro knihovny. Koncem léta bude uvolněna SQL varianta knihovního systému Clavius pro Oracle 9i.

04.07.2003

V redakci Literárních novin byl proveden UPGRADE knihovního systému Clavius a instalace Z39.50 serveru s cílem začlenit databázi Nové Knihy do Jednotné informační brány.

25.06.2003

Vývojáři naší firmy se účastnili mezinárodní vývojářské konference věnované Visual FoxPro, kterou každoročně pořádá v Praze firma Daquas a Microsoft.

12.06.2003

V sekci dokumentů je nová stránka popisující možnosti připojení pobočky ON-LINE.

30.05.2003

Naše firma prezentovala své knihovní systémy na mezinárodní odborné konferenci INFORUM v Praze.

20.05.2003

Od června 2003 bude oficiálně uvolněna nová verze knihovního systému LANius označená 3.40, soupis novinek je k dispozici zde.

29.04.2003

Během setkání servisních bodů v Prostějově, za asistence všech přítomných, byla úspěšně převedena Městská knihovna Prostějov ze systému LANius na Clavius.

04.04.2003

Městská knihovna Třinec přešla na knihovní systém Clavius. Díky velkému úsilí PhDr. Dany Nalepové a Ondřeje Širokého se zdařil i převod části fondu katalogizovaného v polštině.

02.04.2003

Spuštěna nová webová prezentace naší firmy, doufáme, že se Vám bude líbit a že si brzy zvyknete na nový design a ovládání.

24.03.2003

Knihovna města Hradec Králové začala používat knihovní systém Clavius v rutinním provozu. Jedná se o významnou implementaci našeho knihovního systému. Knihovna původně používala knihovní systém KPSYS.

10.12.2002

Firma LANius s.r.o. se rozhodla přispět třem knihovnám postiženým srpnovými povodněmi finanční částkou na obnovu knihovního fondu. Celkově tak darovala knihovnám 100 000 Kč.


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz