Poznatky k tvorbě projektů grantového programu VISK3 MK ČR


Pro knihovny s fondem do 5.000 a 10.000 svazků:

Doporučujeme žádat o přechod na knihovní systém TRITIUS, konkrétně :

Vaše knihovna používá Výhody a cíle projektu Dokumenty Dokumenty
nemáme žádný systém Zahájení automatizace knihovny je jedním z cílů programu VISK3. Nákupem Tritia získáte moderní systém splňující standardy jako je formát MARC21 a pravidla RDA. Webový katalog Tritia zpřístupní váš fond do internetu moderní formou i pro mladou generaci čtenářů. vzorový rozpočet projektu do 5.000 sv.

textová část projektu

vzorový rozpočet projektu do 10.000 sv.

textová část projektu

starý program LANius

nebo

Starší systém Clavius
s formátem UNIMARC

Přechod na formát MARC21 a pravidla RDA Webový katalog podporuje mobilní telefony a tablety tzn. že náš katalog bude dostupný pro mladou generaci, která vyhledává na internetu již pouze pomocí těchto mobilních zařízení vzorový rozpočet projektu do 5.000 sv.

textová část projektu

vzorový rozpočet projektu do 10.000 sv.

textová část projektu

Takto získaný systém Tritius dle rozpočtu lze provozovat 36 měsíců zdarma.

Poznámka:
Pozor nákup staršího knihovního systému CLAVIUS do projektů na start automatizace knihovny již neplánujte!


Pro knihovny s fondem do 20.000 a 50.000 svazků:

Doporučujeme žádat o nákup trvalé licence systému TRITIUS, konkrétně:

Vaše knihovna používá Výhody a cíle projektu Dokumenty
do 20.000 sv.
Dokumenty do 50.000 sv.
Starší systém Clavius
s formátem UNIMARC
Přechod na formát MARC21 a pravidla RDA. Webový katalog podporuje mobilní telefony a tablety tzn. že náš katalog bude dostupný pro mladou generaci, která vyhledává na internetu již pouze pomocí těchto mobilních zařízení. Lze půjčovat elektronické knihy. Provozem systému v hostingovém centru ušetříme provozní výdaje na vlastní server.
Nový knihovní systém nám umožní provozovat městské pobočky bez dodatečných nákladů a také zapojit další knihovny v regionu či městě.
vzorový rozpočet projektu do 20.000 sv.

Textová část projektu

vzorový rozpočet projektu do 50.000 sv.

Textová část projektu

Starší systém Clavius
s formátem MARC21
Nový knihovní systém nám umožní provozovat městské pobočky bez dodatečných nákladů a také zapojit další knihovny v regionu či městě.
Webový katalog podporuje mobilní telefony a tablety tzn. že náš katalog bude dostupný pro mladou generaci, která vyhledává na internetu již pouze pomocí těchto mobilních zařízení.
Lze půjčovat elektronické knihy pomocí webového katalogu.
Můžeme se zapojit do budovaného centrálního portálu knihoven CPK.
Lze otevřít mobilní dočasné oddělení během akcí knihovny v terénu.
vzorový rozpočet projektu do 20.000 sv.

Textová část projektu

 

vzorový rozpočet projektu do 50.000 sv.

Textová část projektu

 

Takto získanou licenci doporučujeme provozovat v hostingovém centru www.zelenadata.cz

.

Pro knihovny s fondem do 100.000 svazků a větší:

Doporučujeme žádat o nákup trvalé licence systému TRITIUS, konkrétně:

Vaše knihovna používá Výhody a cíle projektu Dokumenty
do 100.000 sv.
Dokumenty do 200.000 sv.
Starší systém Clavius
s formátem UNIMARC
Přechod na formát MARC21 a pravidla RDA. Webový katalog podporuje mobilní telefony a tablety tzn. že náš katalog bude dostupný pro mladou generaci, která vyhledává na internetu již pouze pomocí těchto mobilních zařízení. Lze půjčovat elektronické knihy. Provozem systému v hostingovém centru ušetříme provozní výdaje na vlastní server.
Nový knihovní systém nám umožní provozovat městské pobočky bez dodatečných nákladů a také zapojit další knihovny v regionu či městě.
Rozpočet stanovte dle konkrétní
 nabídky

Textová část projektu

Rozpočet stanovte dle konkrétní nabídky

Textová část projektu

Starší systém Clavius
s formátem MARC21
Nový knihovní systém nám umožní provozovat městské pobočky bez dodatečných nákladů a také zapojit další knihovny v regionu či městě.
Webový katalog podporuje mobilní telefony a tablety tzn. že náš katalog bude dostupný pro mladou generaci, která vyhledává na internetu již pouze pomocí těchto mobilních zařízení.
Lze půjčovat elektronické knihy pomocí webového katalogu.
Můžeme se zapojit do budovaného centrálního portálu knihoven CPK.
Lze otevřít mobilní dočasné oddělení během akcí knihovny v terénu.
Rozpočet stanovte dle konkrétní
 nabídky

Textová část projektu

Rozpočet stanovte dle konkrétní nabídky

Textová část projektu

Takto získanou licenci doporučujeme provozovat v hostingovém centru www.zelenadata.cz popřípadě na svém serveru.

 

Cíle projektu představují vlastně základní témata projektů, tak jak se domníváme, že by mohli přinést užitek Vaší knihovně a následně Vašim čtenářům. Témata jsou uvedena v následující tabulce spolu s krátkým popisem a odhadovanou cenou (pouze řádově).

Další témata projektů

Téma: Zpřístupnění Vašich knihovnických dat v CPK prostřednictvím serveru protokolu NCIP
Preferované téma - prioritní osa grantového programu VISK

Pro připojení knihovny do CPK je potřeba provozovat modul OAI provider a NCIP server. Pro knihovní systém Clavius i nový knihovní systém Tritius jsou oba moduly k dispozici.

Ceny viz ceník Clavius

Téma: Regionální knihovní systém
Preferované téma - prioritní osa grantového programu VISK

Pokud je vaše knihovna pověřena regionálními funkcemi bez ohledu jaký systém sama provozuje doporučujeme zprovoznění
Regionálního systému Clavius / Tritius REKS tak aby obsluhované knihovny mohly využívat společný sdílený knihovní systém s dalšími výhodami plynoucími:

  • ekonomické výhody (jeden společný update systému, společný servis)

  • vznik společného katalogu regionu s možností objednávat výměnné fondy knihovnami

  • evidence výměnných souborů s možností exportu dat pro dosud nezapojené knihovny

Pro stanovení podmínek zprovoznění Regionálního systému REKS, nás prosím kontaktujte na info@lanius.cz

.


 


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz